قوانین و مقررات

کلیه مطالب و اطلاعات موجود در سایت ماشینی ها ، متعلق به شرکت کارین نو به مدیریت پدرام ابراهیمی می باشد و کپی از آن پیگرد قانونی دارد.

استفاده از نام ماشینی ها در راستای انجام امور شخصی و غیر مرتبط با سایت ماشینی ها ، غیر قانونی بوده و درصورت مشاهده پیگرد قانونی دارد.

تمامی تراکنش ها در سایت، ابتدا به حساب شرکت کارین نو و سپس با تایید مدیر سایت، به حساب شخص واریز می گردد.